REIKI - WELLNESS - jellemzők

Ha egy összefoglaló definíciót kellene adni a reikiről, egyszerűen úgy fogal mazhatnánk,egyetemes szeretetről, tiszta energiáról van szó: a tágabb értelemben vettszeretetről, ami körülölel minden létezőt, és az energiáról, ami szabadon áramlik avilágegyetemben, és amit oda érdemes irányítani, ahol valamilyen ok miatt épp hiány vanbelőle. A reiki tehát egy mindenki számára hozzáférhető, a fizikai és szellemi gyógyulás felévezető út. Bárki elindulhat rajta saját maga és mások miatt, közben pedig nem kell vallásosvagy erkölcsi meggyőződését feladnia. A gazdagon illusztrált gyakorlatokkal, kezelésekkel és azérthető magyarázatokkal a könyv ideális eszköz mindazok számára, akik közelebb szeretnénekkerülni ehhez a lenyűgöző életfilozófiához.