Rejtett jelentések jellemzők

A szimbolikus antropológia "londoni iskolájának" legkiválóbb kép-viselője az afrikanista etnológus Mary Douglas. Az ő, 1955 és 1972 között írt könyvismertetéseiből és a nagyobb közönségnek szánt dolgozataiból gyűjtött össze 17 írást a kötet. Douglas tanulmányaiban nemcsak a primitív népek szokásainak bemutatása és értelmezése található, a szerző kivételes műveltséggel adja ehhez hozzá az európai szociológia, a vallástudomány, a társadalomfilozófia távlatait. A kötet témái: a mágia, rokonsági rendszer, rítusok, viccek, gyógyítás mítoszok, a tárgyelmélet fontos kérdései.