Rejtőzködő attitűdök és sztereotípiák jellemzők

Banaji kötete a nyilvánosan nem vállalt, esetleg nem is tudatos érzések, gondolatok, értékelő beállítódások pszichológiájával foglalkozik: hogyan tárhatóak fel ezek, mi a működésmódjuk, milyen társas-társadalmi következményeik vannak. Egy demokratikus társadalom a társadalmi különbségtétel minden formáját elutasítja, ugyanakkor az értékelő megkülönböztetés ott rejtőzhet mind a nemek vagy korosztályok kapcsolatában, mind az etnikai-kulturális csoportok viszonyaiban. E konfliktus kutatásában módszertani szempontból is úttörő szerepet játszik a kötetbe gyűjtött tanulmányok szerzője, aki ma az amerikai Harvard Egyetem vezető szociálpszichológusa.