Rejtőzkődő neovénuszok / Neo-venuses in hiding jellemzők

"A művésznél a nő nem egyszerűen narráció. Magánmitológia ez, ami a titokzatosság szépsége és a szabadság illúziójának nemes ötvözetében válik érthetővé, élvezhetővé." (A szerző)