REMÉNYEK ÉS CSALÓDÁSOK jellemzők

Amikor Pillantás az éjszakába című versemet Mándy Iván megismerte, azt mondta: YÍrsz te még novellát is.Y A többszólamú vers egy éjszakai lovagias hazakísérést és a rákövetkező véletlen találkozást beszél el egyenes idézetekkel meg a költői én tudatában zajló észrevételeivel, érzéseivel, valamint egy távol levő, de érintett személy megjelenítésével bővítve. A kollégiális dicséretre, mert az volt, akkor csak nevettem, mert nem tudtam elképzelni sem, hogy valaha novellát írjak. Ám az évek múltával még a teremtő képzelettel oly igencsak élő emberen is, mint én vagyok, emlékei elhatalmasodnak, így aztán lírai verseim héját ugyancsak feszegették, és utóbb prózaverseket sugalltak, ahogy Kopogtatás a szemhatáron (Orpheusz 1993) című kötetem tanúsítja. Már ez a kötet is különös emlékekből, a képzeletbe átnőtt tapasztalatokból és Yhozott anyagbólY állt. Az elmúltévtizedben emlékeim novellisztikus alakot öltöttek, és ahogy megízleltem az elbeszélés fűszereit, írtam Yhozott anyagbólY is. Hajdani