Reményik Sándor összes verse I-II. jellemzők

Reményik Sándor "összes versei" cím alatt négy kiadás látott eddig napvilágot. Az első még a költő életében, 1941-ben jelent meg, s az 1918-1940 közötti köteteiben megjelent verseket tartalmazta, a "Végvári versek" kivételével, amelynek újrakiadásához az akkor már "korszerűtlen versei"-vel vívódó költő nem járult hozzá; a második - az elsőhöz hasonlóan - a budapesti Révai Kiadónál, immár a Reményik Sándor halála után, amelybe a költő húgának, Imre Kálmánné Reményik Saroltának a hozzájárulásával már bekerültek a Végvári versek, s természetesen bekerült a költő halála után az Erdélyi Szépmíves Céh kiadásában megjelent Egészen című kötet is. Az 1941-es "összes versek"-nek a budapesti Evangélikus Sajtóosztály gondozásában készült 1999-es reprint-kiadása után a budapesti Auktor Kiadó jelentette meg az "összes versek"-et, lényegében az 1943-as Révai kiadást ismételve meg.