RENDSZERVÁLTOZÁSOK FRANCIAORSZÁGBAN jellemzők

Az 1789-es forradalomtól napjainkig mintegy 14 politikai rendszert és 16 alkotmányt amp;quot;fogyasztottak el amp;quot; a franciák. Ezek között találhatunk autoriter, bonapartista monarchiákat, parlamentáris és elnöki köztársaságokat. Még a II. világháborús vereségből született félig szabad vichyi Franciaország is „rendszert váltott”.Lehet, hogy szinte napjainkig tartott a francia forradalom? Miért került sor ennyi rendszerváltozásra? A könyvek lapjain, a barikádokon, a parlamentben és az egymással vitázó alkotmányok szövegeiben a „két Franciaország” között zajló rendszerváltó folyamatok sajátos tradíciót, forradalmi „koreográfiát” és legitim politikai kultúrátteremtettek.Boros Zsuzsanna kutatási területe hosszabb ideje a francia és a magyar parlamentáris rendszerek története. A kötet egyik tanulmányaaz 1930-as évek magyar és francia rendszerátalakító törekvéseinek párhuzamos vizsgálata. A történet- és politika-tudományimódszerrel készült, szintézissé formálódó tanulmányok a szélesebb közönség számára