Reneszánsz költészet jellemzők

Az európai líra történetében három nagy korszakot figyelhetünk meg. Miután az ógörög líra, ha nem is nyomtalanul, de elveszett, a római költészetet tekintjük első nagy korszaknak. Nagy része a Krisztus előtti első századra korlátozódik. A második a reneszánsz lírája, mintegy 1280 és 1610 között. végül az a líra következik, amely 1750 körül indult útjára és 1950 körül ért véget. A római lírából könnyű egy ilyen kötetet összeválogatni, mint a jelenlegi, míg a reneszánsz költészet virágaiból még a fele se fér el e lapok között. (Faludy György)