Repülőtér az Alpokalján jellemzők

Mintegy fél évtizedes kutatómunka eredményeként született meg a szombathelyi katonai repülőtér történetét összefoglaló monográfia, amelyben a fiatal szerző az egyik legjelentősebb magyarországi pilótakiképző központ történetének a feldolgozására vállalkozik. Az eddigi szinte ismeretlen hazai és külföldi levéltári forrásokra támaszkodó könyv számos új adalékkal gazdagítja a magyar katonai repülés történetét. A mű az 1915-től 1945-ig tartó eseményeken túl kitér még a "Boszorkány" bombázószázad harctéri tevékenységére és a repülőtér parancsnokainak élettörténetére is. A sok új, vagy kevéssé ismert fényképet és ábrát tartalmazó könyvet a szombathelyen hősi halált halt pilótákról szóló részletes táblázat gazdagítja. A munka így tehát nem csak a város helytörténete, hanem a magyar katonai repülés egésze iránt fogékony olvasóközönség érdeklődésére is számot tarthat.