Res Militares Antiquae II. jellemzők

Tartalomjegyzék: Előszó (Preface) Tanulmányok (Papers) Bodolai Tamás Kákóczki Balázs: A rhodoszi helepolisz I. A rhodoszi helepolisz forrásfeldolgozása Tamás Bodolai and Balázs Kákóczki: The Rhodian helepolis in the Historical Sources Farkas István Gergő: Régi-új római mérföldkő Pécsről István Gergő Farkas: An Old-New Roman Milestone from Pécs Gönczi Gergő: Gallienus császár hadserege: reform vagy átmeneti megoldás? Gergő Gönczi: The Army of Emperor Gallienus: Reform or Temporary Solution? Gróh Dániel: Adalékok a késő római legyező alakú saroktornyok problematikájához Dániel Gróh: Further Data Regarding the Question on the fan-shaped Corner Towers of the Late Imperiel Period Horti Gábor: Újabb gondolatok a Római Birodalom védelmi rendszereiről Gábor Horti: New thoughts about the defensive systems of the Roman Empire Hullám Dénes: Csak egy lamella Adatok a Kárpát-medencei Barbaricum páncéljaihoz Dénes Hullám: Just a lamella notes on the armours of the carpatian barbaricum Kiss P. Attila: Bizánc és a hunok vonzásában? Keskeny pengéjű langsaxok a gepidáknál Attila Kiss P.: In attraction of the Byzantium and the Huns? The narrow bladed long seaxes in the areascof Gepids Abstract Mráv Zsolt: Egy Künzing-típusú római csatatőr (pugio) Nagyberki-Szalacskáról (Somogy megye) Zsolt Mráv: A Künzing type Roman battle dagger (pugio) from Nagyberki-Szalacska (Somogy County, Hungary) Scholtz Róbert Gergely: ...a legszolgaibb fegyver mind között Adatok a szkíta kori Alföld-csoport parittya használatához Róbert Gergely Scholtz: a weapon for slaves New Data on the usage(use) of the Sling by the Scythian Age Alföld-group Szabó András Szabó Máté: Militaria leletek a cserdi (Baranya megye) villagazdaság területéről András Szabó Máté Szabó: Finds of Roman military equipment from the Roman villa at Cserdi (Baranya County) Székely Melinda: Pannóniai lovas testőrök Rómában Melinda Székely: Pannonian Horse Guards in Rome A konferencia programja A kötet szerzői és a konferencia résztvevői