Rex invictissimus jellemzők

Hunyadi Mátyás királlyá választásának 550. évfordulója alkalmából a Zrínyi Kiadó gondozásában megjelenő tanulmánykötet elsősorban Mátyás életművének hadtörténeti vonatkozásaira és azok művelődéstörténeti aspektusaira helyezi a hangsúlyt. Ennek érdekében a könyvben nemcsak első megjelenésű tanulmányok szerepelnek, hanem több, korábban nehezen hozzáférhető helyen, részben külföldi szakfolyóiratokban és szakmai kiadványokban publikált dolgozat is helyet kapott a gyűjteményben.