RICHTER ANTAL (1802-1854) ÉLETE ÉS MŰKÖDÉSE jellemzők

A Győr város zenei életét máig meghatározó személyisége Richter Antal, akinek ezekben az években többszörös évfordulója volt. 2002-ben ünnepeltük születésének 200. évfordulóját, 2004 januárjában pedig halálának 150. évfordulója lesz. Ezek késztettek minket arra, hogy megpróbáljuk összegyűjteni mindazokat az adatokat, amelyek életére és működésére vonatkoznak.