Robottechnika jellemzők

Az 1970-es években tűnt fel és hamarosan önálló tudományterületté vált a robottechnika. A műszaki tudománynak e tudományterület egyre szélesebb gyakorlati jelentőséggel bíró ága, amely több ponton kapcsolódik más tudományágakhoz pl. a matematikához és az informatikához. Könyvünk tartalmi felépítését tekintve tankönyvnek készült, de haszonnal használhatják azok a mérnökök, akik a robotalkalmazás és robotüzemeltetés, illetve a fejlesztés területén dolgoznak. A könyv tartalmi strukturálódása a deduktív elvet követi, így főiskolai hallgatók is, egyetemi hallgatók is elegendő mélységű ismeretanyagot sajátíthatnak el.