RÓMA ÉS JERUZSÁLEM jellemzők

Noha a cionizmus születését Theodor Herzl nevéhez és A zsidó állam című művéhez kapcsolják, az eszme első nagyszabású elméleti alapvetését Moses Hess Róma és Jeruzsálem című művének köszönhetjük. Az 1862-ben megjelent munka az európai nemzeti mozgalmak kibontakozása és sikere nyomán – a címben a Róma szó/fogalom az újraegyesülő Itáliára utal – a zsidó népben szunnyadó hasonló igényeket és törekvéseket, lehetőségeket foglalta össze, hogy majd azokat cselekedetre válthassák. Mára Moses Hess művének kiadása és tanulmányozása gazdagabbá lett mindazzal a történelmi tapasztalattal, amely felgyülemlett papírra vetésétől a zsidó állam megvalósulásáig, majd utána a mai napig vívott elfogadtatásáig – mindennapjainkat is fontos állomásnak tudva és érzékelve e folyamatban.Ezért időben és tudásban sokrétegű könyvet nyújtunk az olvasó kezébe. Giszkalay János úttörő fordítását Haraszti György magyar vonatkozásokra is kitekintő tanulmánya igazítja a mai tudományos szintre. Heller Ágnes előszava Moses