RÓMA TÖRTÉNELMET IRT jellemzők

Az ókorban, a Tiberis melletti halmokon alapított pásztortelepülés, Róma, évszázadok alatt milliós várossá nőtt Európa első igazi nagyvárosává. Neve idővel magát az egyre sikeresebben terjeszkedő Római Birodalmat is jelentette. A Birodalmat, amely szervezettségével, jogrendszerével, kulturájával még kettéválása, lassú hanyatlása után is mintaként szolgált az európai kora középkori népeknek, államoknak.Voytech Zamarovský a mitológiai kezdetektől fogva követi nyomon a Város, majd a Birodalom életét. Bemutatja az ezzel foglalkozó szaktudományokat, módszereiket, forrásaikat, elemzi a főbb politikai eseményeket, tendenciákat. Eleven portrékat rajzol neves ókori írók írásait felhasználva a legnevesebb alakokról, de nem feledkezik meg a tárgyi és szellemi kultúra máig létező emlékeiről sem. Teszi mindezt ismeretterjesztői lelkesedéssel, hozzáértéssel.Az eddig kilenc (szlovák?) kiadást megélt kötetet ajánljuk a kor iránt érdeklődőknek, diákoknak, tanároknak egyaránt, mint élvezetes olvasmányt