RÓMAI CSÁSZÁROK KRÓNIKÁJA jellemzők

Mit lehet tudni a Római Birodalmat irányító 80 császár életéről és személyiségéről? A Római császárok krónikája gondosan összeválogatott képek, térképek, rekonstrukciós rajzok és az ókori történetíróktól vett idézetek segítségével követi végig a császárság történetét Augustustól a Nyugatrómai Birodalom bukásáig. Ki építette a Colosseumot? Mikor fosztották ki a gótok Rómát? A császárok krónikájában minden kérdésre választ kaphatunk.Az Augustus és Constantinus között uralkodó 56 jelentősebb császár részletes életrajza a késő római uralkodók tetteit felsoroló rövid epilógussal együtt a császárkori Róma történetének olvasmányos, tömör összefoglalását adja. Az ókori történetírók, például Suetonius és Tacitus színes anekdotái mellett a modern tudományos kutatásokból levonható következtetések segítenek abban, hogy valós képet alkossunk Róma híres és hírhedt urairól amp;amp;amp;#8211; Caliguláról és Claudiusról, Traianusról és Caracalláról. A kevésbé ismert császárok alakja ismét kiemelkedik a történ