Római irodalom az ezüstkorban jellemzők

A római irodalom Kr. u. 14-től 117-ig terjedő időszakának alkotói Germanicustól Martialisig és Juvenalisig. A tartalomból: I. Tiberius kora: Germanicus, Manilius; A próza Tiberius korában; Velleius Paterculus; A római meseirodalom: Phaedrus; Curtius Rufus; Tudományos irodalom; A Nero korabeli irodalom; Seneca, a prózaíró és költő; Lucanus és az eposz; Petronius: Satyricon; A Flaviusok korának irodalma: a neoklasszicizmus; A realista irányzat: Martialis és Iuvenalis; Ifjabb Plinius; A római történetírás csúcsa: Tacitus.