RÓMAI JOGI ALAPFOGALMAK jellemzők

Címével összhangban a Római jogi alapfogalmak szándékolt rendeltetése az, hogy elsősorban a római jog történetét és institúcióit elsajátítani szándékozó joghallgatókat segítse a tananyag értelmezésében és tanulásában. A mű hangsúlyozottan nem pótolja a részletes ismereteket közvetítő tankönyvet, hiszen a nehezebben érthető, vagy a későbbi tanulmányok során kiemelkedően fontos, római jogi - és részben modern magánjogi - fogalmak magyarázatára szorítkozik. Az egyes címszavak mögött található meghatározások és megállapítások több évszázad jogfejlődésének eredményeit szintetizálják, egyben kitekintést nyújtanak a kortárs magánjog meghatározó jogintézményei, jogelvei felé. Emiatt a kiadvány nem csupán a joghallgatók figyelmére tarthat igényt, hanem érdekességgel bírhat a modern jogot művelő szakemberek, de a római kultúra iránt általában érdeklődő olvasók számára is.