RÓMAI TÖRTÉNELEM - SZÖVEGGYŰJTEMÉNY jellemzők

...Természetesen nem elégedtünk meg azzal, hogy Polybios koránál megálljunk - a kereszténység államvallássá válásáig kíséreltük meg nyomon követni a római vallás sajátosságait, ősi római hagyományait, papi testületeit, helyi provinciális színezeteit, a keleti vallásokat stb…` `Ez a szöveggyűjtemény a jelenleg használatban levő rómaitörténelem-tankönyvek anyagához szolgál kiegészítésül. Bőségesebb magyarázattal főleg a feliratok esetében szolgáltunk, különben pedig általában a tankönyvek megfelelő fejezeteire, oldalaira utaltunk (Alföldy G.: Római társadalomtörténet. Budapest, 1996 [RTT], Borzsák I. - Hahn L: Római történeti chrestomatia. Budapest, 1989 [RTChr], Ferenczy E. - Hahn I. - Maróti E.: Az ókori Róma története. Budapest, 1992 [ÓRT], Földi A. - Hamza G.: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996 [RJT]). Mindez persze nem mentesít minket attól, hogy az igazán igényes munkához az eredeti szövegeket is kézbe vegyük.` Részletek Bohry László Előszavából