Rózsakeresztes szellemtudomány jellemzők

"A hazai olvasó számára azt az előadássorozatot kívánjuk átadni, amit Szerzője itt tartott és ezért ehhez a földhöz, ehhez a néphez is tartozik. - Az átélt súlyos körülményeknek is betudható nyolcévtizedes késedelem bizonyos értelemben nem számít: hiszen másik oldalról elébe jött a tisztult belső kereséssel rá érettebbé válás: a korszakok hol langyos, hol szigorú kietlenségének minden igazi benső, a szellem-tagadására kibontakozó néma és íratlan abszolút keresés: az előadásciklus tartalma pedig időtlen.
Az ajándékozta, Akit az évszázad Beavatottjai az Új Idők Mesterének neveznek. Néhány Általa kimunkált szövegrész közlését engedjük meg magunknak elöljáróban, mivel azok a Szellemtudomány módszerét, a természettudománnyal való igazi viszonyát, de mindenekfelett az ember és a mai szellemi élet számára való jelentőségét mindennél jobban rajzolják meg. (...)" (Kiadói előszó)