Salkaházi Sára élete és munkássága jellemzők

A kötetből Salkaházi Sára életét és munkásságát ismerhetjük meg.