Sanctissima Religio jellemzők

"Cicero és Vergilius az a két pogány szerző, akiket a nagy keresztény gondolkodók -Lactantius, Ambrosius, Hieronymus és Augustinus- folyton-folyvást emlegetnek és citálnak, mert nemcsak hasznos gondolatokat köszönhetnek nekik, hanem azokat a nyelvi fordulatokat is, amelyekkel új keresztény eszméiket érthetően és meggyőzően kifejezhetik.
Végül is Cicerónál találtam meg az ide illő címet, azt, amelyben minden tartós emberi érték benne foglaltatik: Sanctissima Religio, amelyet így is fordíthatunk: a vallás a legszentebb, a vallás a legértékesebb."