Schreiben, sprechen, lesen jellemzők

A nyolc kötetes Schulbus tankönyvcsalád a német nyelv oktatását kívánja segíteni az általános iskola alsó és felső tagozatában. A könyvek a két nyelv kontrasztivitására épülnek, sok gyakorlatot és munkáltató feladatot tartalmaznak. A gazdag grafikai anyag a nyelvtani ismeretek szemléltetésén kívül segíti egyes nyelvi készségek elmélyítését is. Az olvasmányokban az életkori sajátosságok figyelembe vételével dolgoztuk fel a mindenapi élet témaköreit, elősegítve ezzel is a nyelvvizsgákra történő eredményes felkészülést. A könyvek szerkezeti egységei jól követhetők, áttekinthetők, az utasítás és feladatkitűzés világos és egyértelmű. A nyelvtani és lexikai egységek az első osztálytól a nyolcadik osztályig szorosan egymásra épülnek. Valamennyi olvasmány anyagát anyanyelvi bemondókkal hangosítottuk.