Sebastian Knight valódi élete jellemzők

Nabokov első angol nyelven írt regénye (1939) a szerző önéletrajzi ihletésű műveinek egyike. Egy nyomozásnak és egy életrajz megírásának a kísérlete: egy Sebastian Knight nevű, félig orosz származású zseniális író életét és halálának titkát próbálja megfejteni Knight öccse, aki korábban csak ritkán találkozott vele. A narrátor nyomozásának célja, hogy megtalálja azt a titokzatos nőt, aki összekuszálta a nagy író életét, de egy mélyebb, filozofikus szinten a mű azt a nagy kérdést teszi fel, hogy mennyiben rekonstruálható az emberi élet a rendelkezésünkre álló töredékek alapján. Mint minden Nabokov-mű, ez is a finom utalások, egymásba kapaszkodó motívumok bámulatos szövevénye: a hamisítatlan művészi próza kedvelői élvezettel követhetik végig a regény sakkmotívumait (bizonyos elemzések szerint a szöveg egy bonyolult sakkjátszmaként is értelmezhető), esetleg választ kereshetnek arra a kérdésre, hogy valójában ki alkotja meg a történetet, ki irányítja a véletleneket, amelyek a narrátort a titok közelébe vezetik, s aztán az utolsó pillanatban mégis eltérítik tőle.