Segédlet a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényhez jellemzők

A kiadvány tartalmából: Bevezető rendelkezések; A munkaügyi kapcsolatok; A közalkalmazotti jogviszony; A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása; A kinevezés módosítása; A közalkalmazotti jogviszony megszűnése; A munkavégzés; A munkaidő és pihenőidő; A közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszere; A munka díjazása az Mt. szerint; A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége; A munkáltató kártérítési felelőssége; A vezető állású munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezések; A munkaerő-kölcsönzés; A munkaügyi vita; Kollektív munkaügyi vita; Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állókra vonatkozó eltérő szabályok; Vegyes és átmeneti rendelkezések.