Self-Consuming Evolutions jellemzők

A könyv - angol nyelven - a pártállamok szerkezetét és dinamikáját elemzi egy összehasonlító pártállami modell segítségével, a születéstől az elmúlásig. E modellt teszteli Románia, Magyarország és Kína pártállami történetén. Bemutatja a szerkezeti és dinamikai vonásokat, amelyek a pártállam rendszerek intézményes hatalmi szerkezetének önhasonló sajátosságait képezik. Rámutat arra is, hogy a pártállamok önreprodukciója és átalakulása közötti jelentős eltéréseknek mi a szerkezeti háttere. Az összehasonlító pártállami modellen belüli jellegzetes hatalmi eloszlások példáiként Románia, Magyarország és Kína pártállamának kialakulását, működését és átalakulását elemzi, s egyben teszteli az összehasonlító modell analitikus képességeit.