Seregi jellemzők

A három részből álló, csaknem háromszáz fekete-fehér és színes fotóval illusztrált, kétnyelvű kötet a magyar balettművészet ma élő legnagyobb alakját, Seregi Lászlót hozza életközelbe a művész 75. születésnapja alkalmából. Koreográfusi pályájának történetét maga Seregi meséli el érdekfeszítően olvasmányos, anekdotizáló, sajátosan szarkasztikus stílusában. Az I. rész egyes fejezetei főként a legjelentősebb Seregi-opuszokhoz kapcsolódnak - a Spartacustól A makrancos Katáig. A II. részben Seregi néhány írása s beszéde olvasható. A kötet III. része egy válogatás a Seregi-életművet lejegyző Kaán Zsuzsa saját kritikáiból, amelyek a hazai kulturális médiában a Seregi-balettekről jelentek meg 1975 és 2004 között. A kötet formabontó vállalkozás: tükörfordítással és párhuzamos szerkesztéssel - magyar és angol nyelven - tánccal foglalkozó reprezentatív kiadvány eddig még nem látott napvilágot Magyarországon. Kaán Zsuzsa azért vállalkozott e feladatra, hogy a nemzetközi tekintélyű alkotóművész nonverbális művészete a nyomtatott sajtó eszközeivel, a verbalitás dimenziójában is maradandóvá váljék.