Shine 2 Student's Book jellemzők

A 10-14 éves korosztály számára, jó képességű és motivált csoportok részére készült tankönyvcsalád, amelynek kötetei heti 4-5 angolórára elengedő anyagot tartalmaznak. Legideálisabb a kis létszámú 15 fős csoportokban való használatuk.
A tankönyvsorozat jellemzői: Az európai nyelvtanítási standard elvárásokhoz igazodó tankönyvcsalád; A tanári kézikönyv hasznos módszertani utasításokat tartalmaz a megoldások mellett; Kreatív, de alapos nyelvtani szerkezet jellemzi a köteteket; Változatos tartalmú, szisztematikus szerkezetű felépítés, ami a tanár munkáját segíti; Érdekes, modern és életszerű feladatok és témák, amelyek a tanulók motiválásában elengedhetetlenek; Heti 3 illetve 4 órára kidolgozott tanmenet (beszerezhető); A tantárgyak közöttiség és felettiség elvének teljes mértékben megfelel, olyan országismereti, kulturális és általános műveltségi témákat ölel fel a három kötet, amelyek egyaránt érdekesek és hasznosak.
A kurzus három kötetes: Elementary, Pre-intermediate, Intermediate. A sorozat komponensei: tankönyv, munkafüzet, kazetta a tankönyvhöz, tanári kézikönyv, tanmenet javaslat (ingyenes), teszt-füzet a tanárok részére (ingyenes).