Sigmund Freud és a XX. század eleji magyar irodalom jellemzők

Azok kezébe ajánlom tisztelettel ezt a könyvet, akik az összefoglaló irodalomtörténetek Freud hatására tett villanásnyi, esetenként általánosító utalásai, valamint másutt fellelhető anekdoták mellett a kultúrhistóriai tények részleteire és esetleges összefüggéseire is kíváncsiak.