Simone Weil vallásos metafizikája jellemzők

Simone Weil (1909-1943) a XX. századi gondolkodástörténet egyik legjelentősebb alakja, akinek posztumusz életműve filozófiai, vallásos, sőt kifejezetten tudományos, politikai elképzeléseket tartalmazó írásokat foglal magában.
Vető Miklós könyve 1971-ben jelent meg először francia nyelven, de mindmáig kiemelkedik a Simone Weil életművét tárgyaló munkák közül. Az életmű alapjául szolgáló metafizikai célkitűzésből kiindulva valódi tudományos igénnyel, a lehető legnagyobb fogalmi pontossággal és alapossággal vázolja fel a weili gondolatvilág legfontosabb elemeit. Filozófushoz méltó szisztematikus elemzését nyújtja Simone Weil egységes, koherens egészként értelmezett filozofikus és vallásos gondolatvilágának, a tisztán ontológiai alapokon felépülő weili vallásos metafizikának.