A MUNKÁLTATÓI KÁRFELELŐSSÉG ALAKULÁSA A BÍRÓI GYAKORLAT TÜKRÉBEN jellemzők

A munkajogi kártérítés – ezen belül a munkáltató felelőssége – az egyik leggyakrabban előforduló kérdéskör, amely a munkavállalókat és a munkáltatókat egyaránt érinti. A témának külön aktualitást ad, hogy az új Munka Törvénykönyve a munkáltató felelősségét részben újraszabályozta, azonban számos fogalom meghatározását és kimunkálását a bíróságokra bízta. Jelen könyv a munkajog, a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályainak együttes elemzésével és értelmezésével mutatja be a munkáltatót terhelő komplex felelősségi formákat, melynek során nemzetközi kitekintést követően a magyar joganyagot és a vonatkozó esetjogot is feldolgozza, külön kitérve a legtipikusabbnak mondható esetcsoportokra (pl.: munkavégzés közbeni balesetek, külső helyszíneken történő sérülések, hozzátartozói igények, kármegosztás, stb.). A könyv gyakorlati szakemberek, kutatók és joghallgatók számára egyaránt újdonságot és sok használható információt jelenthet.