Sobor Antal jellemzők

Vannak jeles írók, akiket nem vesz körül lárma, akik nincsenek folyamatosan a reflektorfényben. Évtizedek óta építik életművüket, s közben - mivel nem főhivatású irodalmárok - egyéb tevékenységgel is foglalkoznak. E csöndben alkotók közé tartozik a Székesfehérváron élő Sobor Antal is. Regényei, novelláskötetei, naplójegyzetei mintegy négy évtizede jelennek meg, a hatvanas évek eleje óta sorakoznak polcainkon. Ez a könyv Sobor Antal életét, munkásságát tárja elénk művei tükrében.