Sokszínű anyanyelv - Írásvázoló első osztályosoknak - Nagybetűk jellemzők

Az írástanulás az első évfolyamon a nagybetűk írásával teljesedik ki. A munkafüzet feladatai ezt a folyamatot teszik a gyerekek számára élvezetessé. A nagybetűk írásának funkcióját képekhez társított tulajdonnevek érzékeltetik.
A tulajdonnevek helyesírásának tanulását jól előkészítik az így szerzett tapasztalatok.
A nagybetűk írását nagy méretű ábrákon, a vonalvezetés irányának jelölésével gyakorolhatják a diákok. Ezt követi a személynevek, állatnevek és magyar földrajzi nevek írása jól áttekinthető betűméretben. A begyakorlás adott minta átírásával és másolással történik.
A tanulók munkáját a gyermekvilághoz közel álló illusztrációk teszik élményszerűvé.