Sorsod a jellemed jellemzők

"Papp István műve azért is hézagpótló, de egyben sajátos is, mert szinte az összes lelki, magatartásbeli, viselkedésbeli problémát, a kívánatos és nem kívánatos megnyilvánulási formákat, és azok hatásait mintegy a jellemből vezeti le, vagy inkább mondhatni: a jellem fogalmára és összetevőire, mint vezérfonalra fűzi fel és taglalja azokat...
...a szerző sokrétű összefüggésben és igényesen igyekezett élettapasztalatait és gondolatait mindannyiunk számára hozzáférhetővé tenni.
Kívánom, hogy a könyv segítse hazánkban a gyermekek és fiatalok nevelését, javítsa és tegye hatékonyabbá azokat a módszereket, amelyekkel a társadalom a legkülönbözőbb oldalról igyekszik az ifjúságot formálni és nevelni..." (Dr. Szilárd János)