Spanyol-Magyar kéziszótár jellemzők

"Ez a kötet az eddigi legnagyobb terjedelmű spanyol-magyar szótár. Szóanyaga megválogatásakor elsősorban a modern ibér-félszigeti szókészletet részesítettem előnyben. A régies vagy elavult szavakat csak akkor szótáraztam, ha találó magyar megfelelőjükre akadtam és ha - az esetek többségében - van legalább egy élő jelentésük. Általában kerültem a spanyol tájszavakat, hiszen a magyar használók ezekkel alig fognak találkozni. Nagyobb gondot okoztak az amerikanizmusok és a spanyol-amerikai tájszavak (jelentések), mégpedig azért, mert forrásaim ritkán voltak egybehangzóak egy-egy szó vagy jelentés földrajzi határait illetően. Többnyire csak olyan amerikanizmusokat vettem fel a címszavak közé, melyek több országban is használatosak. Rendszeres kivételt csak Argentína és Mexikó esetében tettem." (Részlet a szerző bevezetőjéből)