Stabilitás és változékonyság a személyiség fejlődésében jellemzők

Sokszor hangoztatott, már-már elkoptatott igazság, hogy az iskola már nem csak a gyermek tudását, értelmi képességeit, hanem egész személyiségét fejleszteni hivatott. Az újabb és újabb nevelési programok mind merészebb célokat tűznek ki, hogy a tanulók személyiségét kibontakoztassák. Gáspár Mihály könyvének különlegessége mégsem egy új pedagógiai program és a hozzá kapcsolódó hatásvizsgálat bemutatása. Ez a könyv a személyiség állandóságának és változékonyságának problémájáról szól, vagyis arról, hogy meghatározott életkorban a személyiség mely dimenzióinak fejlesztésére érdemes erőfeszítést tenni, s melyeket kell adottságként elfogadni.