Stádium jellemzők

A Stadium Széchenyi elképzeléseinek összegzése, ame­lyet 1831-ben írt, és befolyásolni szerette volna vele az 1832/36-os országgyűlést. Ezt azonban nem sikerült megvalósítania, mert műve nem jelenhetett meg, csak 1833-ban, akkor is Lipcsében. Széchenyi az előszóban kifejti, hogy a nemzetnek válasz­tania kell előrehaladás és helyben maradás között. Az előrehaladást azonban csak az elavult alkotmány meg­változtatásával lehet elérni. Az alkotmány ugyanis rossz, mert nyolcszázezer nemesre alapoz, egymillió ember he­lyett. Ahhoz, hogy valamit is lehessen tenni, először fel kell ismerni a rossz helyzetet, és tudatosítani kell, hogy a helyzet megváltoztatását nem a kormánytól kell várni, hanem magunktól. Hogy hogyan lehet a jelenlegi helyze­tet megváltoztatni, arra próbál meg választ adni Széche­nyi a könyvében.