Statika jellemzők

Newton születésének 300. évfordulóján, Gödöllőn, a Mechanikát Oktatók Hazai Rendezvényén (MOHR) a résztvevők szorosabb, konkrét együttműködés mellett döntöttek. Ennek egyik eredménye a Mechanika mérnököknek tankönyvsorozat, amelynek Statika című első kötetét veheti a kezébe a tisztelt Olvasó. A tankönyv a statikát a kinetika határeseteként tárgyalja, megalapozva és előkészítve a későbbi mechanikai tanulmányok - kinematika, kinetika szilárdságtan - megértését. Az egyszerűbb fogalmakból kiindulva építi fel a bonyolult szerkezetek statikáját. Az egyes anyagrészek tárgyalásmódja a definíció - tétel - bizonyítás logikai láncának megfelelően épül fel, amit kidolgozott példák, megoldandó feladatok és lemezről olvasható gyakorlófeladatok követnek. A tankönyv - függetlenül attól, hogy több szerző műve - egységes egészet képez, szerkezete jól áttekinthető, stílusa szabatos, tárgyalásmódja érthető. Példa- és feladatgyűjteményével betölti a példatár szerepét is, és ezt külön értékként egészíti ki az, hogy a mellékelt számítógépes lemez több ezer feladat megoldására ad lehetőséget. Az elsősorban gépész-, közlekedési és mezőgazdasági gépészmérnök hallgatóknak készült tankönyvet a műszaki főiskolák hallgatói is eredményesen használhatják, sőt a gyakorló mérnökök számára segédkönyvként is szolgálhat.