Statisztika II. jellemzők

A kiadvány tartalmából:
- Bevezetés az induktív statisztikába - Mintavételi eljárások
- Statisztikai becslés
- Hipotéziellenőrzés
- Statisztikai következtetések a kétváltozós lineáris regressziós modellben
- A többváltozós korreláció- és regressziószámítás
- Az idősorok statisztikai vizsgálata