Statisztikai következtetések elmélete jellemzők

A matematikai statisztika hagyományait olyan nevek fémjelzik, mint Rényi Alfréd és Vincze István. Napjainkban a statisztika életünk egyre több területére behatol, egyre több egyetemi és főiskolai hallgató kénytelen megismerni, később pedig alkalmazni statisztikai módszereket többnyire anélkül, hogy eredetükkel, alkalmazhatósági területükkel tisztában lenne. Bolla Marianna és Krámli András olyan tankönyvet írtak, amelyben az elméleti megalapozás és a gyakorlatban használatos módszerek ismertetés egyensúlyban van. Az igényes matematikus olvasó megtalálja a kötetben a statisztika klasszikus módszereinek egzakt bizonyítását, az alkalmazó az adott feladathoz leginkább illeszthető eljárásokat, a felsőoktatás különböző szintjein tanuló hallgatók pedig tankönyvként használhatják.