Steindl Imre jellemzők

"A sorozat a magyar építészet legjelesebb képviselőit kívánja bemutatni a nagyközönségnek úgy, hogy a tudományos igényességet ötvözi a közérthetőséggel és olvasmányossággal. Ezért a sorozatot mind a szűkebb szakma, mind a magyar kultúra iránt általánosságban érdeklődő olvasóknak szánjuk. A kötetek műfaja dokumentumgyűjtemény, amely a művészek korától napjainkig született írásokból: naplójegyzetekből, életrajzokból, épület-elemzésekből, méltatásokból, visszaemlékezésekből, újságcikkekből áll össze, különös gondot fordítva az érdekes, újdonságokat tartalmazó bemutatásra. A cél az, hogy a válogatásból az alkotó egész munkássága kirajzolódjék, érzékeltetve a kort, a társadalmi viszonyokat, amelyek között az alkotások megszülettek." (epiteszforum.hu) A sorozat e kötete Steindl Imrét, az Országház tervezőjét mutatja be. Az eddig megjelent kötetek: Hauszmann Alajos; Ybl Miklós; Lechner Ödön; Feszl Frigyes; Medgyaszay István