Streamline English Connections Tankönyv jellemzők

Ez az új - magyar tanárok által lektorált tananyag stimuláló, modern megközelítésével nyeri meg a 14-17 éves tanulók és tanáraik tetszését. Kiindulási pontja az a szint, amelyre a tanulók a három WOW! Illetve a három Project English elvégzése után elérkeznek. Már az Intermediate kötet befejezésekor a tanulók elérik a First Certificat vizsgához, illetve a magyar középfokú nyelvvizsgához szükséges nyelvi szintet. Szintrehozó jellegével segíti az esetleges hiányok pótlását, ugyanakkor türelmessé tudja tenni azokat is, akik számára a tárgyalt szerkezet már nem ismeretlen. Felnőtt számba veszi a 14 éveseket, akik ezt nagyon igénylik. A szövegek intellektuális kihívást jelentenek számunkra, és az éles eszű, gondolkodó embert célozzák meg. Az igényes tanár és nyelvtanuló számára igazi élmény ez a könyv. Előzményei: Project English, vagy WOW! Folytatása: Headway Advanced