Strém Kálmán jellemzők

Strém Kálmán kiváló hangversenyrendező és zeneszociológus volt. Embersége, impozáns életműve, lebilincselő egyénisége és a bennünk ma még elevenen élő személyisége kiemelkedő emberi kvalitásai e könyv oldalain lapról lapra bontakoznak ki a magyar zenei élet fontos szereplőinek visszaemlékezésiből.
A képet tovább gazdagítja a hely- és családtörténeti anyag, amely személyes relikviák közrebocsátásával teszi még árnyaltabbá és közvetlenebbé a mozaikokból kirajzolódó portrét, míg szakmai hitvallása autentikus forrásból, két fontos interjúból rekonstruálható.