Struktúra és funkció a primitív társadalomban jellemzők

Jelen könyv Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881-1955) Struktúra és funkció a primitív társadalomban címmel először 1952-ben megjelent tanulmánykötetének magyar kiadása. Az antropológia tudománytörténetében strukturális funkcionalizmusként számon tartott irányzat legnevesebb szerzőjének életművét bemutató kötet szövegei 1924 és 1949 között keletkeztek. A negyedszázad szellemi munkáját áttekintő válogatás azonban a látszat ellenére nem csupán egy szűkebb értelemben vett antropológiai koncepció elméleti összefüggéseit vázolja fel, hanem a tekintélyes alkotói pálya színes leltárát is kínálja. A könyv szövegei a társadalmi élet tanulmányozásának örök témáit veszik sorra. Az apai vagy anyai ági utódlás kérdése, a társadalom működését meghatározó rokonsági viszonyok strukturális jellemvonásai, a totem, a társadalmi szankciók, a tabu vagy a vallás általános elméletének problémái nemcsak a szakemberek, de a társadalomtudományok iránt érdeklődő minden olvasó figyelmére számot tarthatnak. Radcliffe-Brown példái elsősorban a primitív vagy egyszerű társadalmak szokásainak ismertetésén alapulnak, azonban a szerző soha nem felejti a modern társadalmak párhuzamainak említését, ami korunk olvasója számára közvetlen tanulsággal jár, amennyiben akár saját életviszonyainak megértéséhez is eredeti perspektívát kínál.