SULI PLUSZ - FOGALMAZÓKA 1. - SZAVAK ÉS MONDATOK jellemzők

az írásbeli fogalmazás alapjainak megtanítására.A füzetek oldalpárokba rendezett feladatsorai igényes köznyelvi, humoros szépirodalmi és érdekes ismerettartalmú szövegekkelkezdődnek. Az átgondoltan megtervezett elemző gyakorlatok ezeknek a szövegeknek a megfigyeléséből indulnak ki.A változatos, újszerű feladatok önálló szövegalkotásra késztetik a gyerekeket.A fogalmazási feladatok között kitüntetett szerepet kap a megfigyelőképesség, a gondolkodás, a képzelet és a kreativitás fejlesztése.A feladatok kiegészülnek a tantervi követelményeknek megfelelő helyesírási és nyelvtani ismeretekkel.Kelemen Czakó Rita humoros rajzai nemcsak felkeltik a kisdiákok érdeklődését a feladatok iránt, hanem segítenek a szövegalkotásiprobléma megértésében is.