SÜLTTEL HÁTRAFELÉ jellemzők

Vida Gergely második verseskötetét stílusbeli és műfaji sokrétűség jellemzi. A kor populáris regiszterei (slágerek, kocsmai beszéd, udvarlási sémák, szófordulatok stb.) az irodalmi hagyományokra való utalásokkal keverednek ezekben a részben önéletrajzi ihletésű, részben szerepjátszó versekben, anélkül, hogy bármelyikük túlsúlyba kerülne.