SUMER ÉS MAGYAR? jellemzők

…hangsúlyozom: a Sumer és magyar? nem a sumer–magyar nyelvrokonság, a magyarok mezopotámiai (sumer) vagy – ide is eljutottunk! – a sumerek magyar eredetének cáfolata volt: mindössze azt akartam kimutatni, hogy minden ilyen állítás alaptalan, értelmetlen; hogy azok az úgynevezett bizonyítékok, amelyekre építik őket, egyszerűen nincsenek; hogy azok, akik az ókori Kelet régészetére, az ókori Mezopotámia történetére, az ékírásra, a sumer nyelvre alapozzák tételeiket, nem tudják, elemi szakismeret híján nem is tudhatják, miről beszélnek. Ezen az egy ponton, amelyen bizonyos kompetenciám volt, próbáltam egy keveset igazítani a magyar társadalom történeti tudatának zavarán – írja Komoróczy Géza. A szerző végigveszi az 1970-es évek közepéig megjelent jelentősebb kiadványokat a „sumer – magyarológia” tárgyköréből, eljátszadozik egy-egy állításukkal, s nem mulasztja el, hogy utaljon magyarországi visszhangjukra is. A változatlan új kiadást Negyven év után címmel a könyv utóéletét áttekintő utósz