SUPERMAN RETURNS / LEVEL 3 jellemzők

Superman has been gone for five long years. When he finallyreturns to Earth, everything has changed. Lois Lane, the womanhe loves, has moved on and his old enemy has plans to destroyhim and the city of Metropolis. Can Superman save the earth inhis most difficult test so far?Superman öt hosszú évig volt távol. Amikorra végül visszatér a Földre, minden megváltozott. Lois Lane, a nő, akit szeret, továbblépett, és régi ellensége terveket sző Superman és Metropolis városának a megsemmisítésére. Meg tudja-e Superman menteni a földet eddigi legnehezebb próbatétele során?