Szabad egy ezredfordulóra? jellemzők

R. Székely Juliannáról bátran mondható, hogy a kor, korának krónikása, aki írásaiban a történelem névtelen hőseit, a kisember-hősöket jeleníti meg, rájuk figyel, az ő szemükkel nézi, látja, láttatja a világot. Kötetében az ezredvégi Magyarországot, az ezredvégi magyar társadalom sorsfordító pillanatait jeleníti meg tárgyilagos részvéttel, iróniával és empátiával. Publicisztikája - egymásra rímelő, egymást kiegészítő esszé-cikkei - pontos, plasztikus képet adnak e sajátos korszakról.