Szabad királyi Debreczen város történelme III. jellemzők

E három kötetes mű, négy korszakra oszlik; a négy korszakot vezérgondolatok és Debreczen várost tárgyazó előismertetések előzik meg. Első korszak magában foglalja a város múltját, legrégibb időktől a reformátiónak e városba behozataláig (1586). Második korszak tartalmazza a reformátió bevételétől, a városnak szabad királyi városi rangra lett emeltetéseig (1693) terjedő eseményeit. Harmadik korszak tart 1693-dik évtől 1848-dik évig; Negyedik korszak l848-dik évtől kezdve, mai időkig. Mindenik korszak két részt foglal magában. Első rész a város küléletét, második pedig a város beléletét, gazdászati, iparüzleti, kereskedelmi, társadalmi , vallási és közművelődési szempontból ábrázolja. Mindegyik rész fejezetekre, s ezek ismét szakaszokra ágaznak.